Etusivu

Uutta ajattelua rekrytointiin

Yhteiskunnalliset rekrytoinnit vaativat yhteiskunnallista osaamista. Oikean tekijän löytäjälle on oltava vahva tietämys ympäristöstä, johon ollaan tekemässä rekrytointia. Rekrytoitavan ihmisen soveltuvuus on arvioitava tulevan työskentely-ympäristön ehdoilla. Tätä ei onnistu, jos ei ympäristöä tunne. Toiseksi RP People haluaa huolehtia siitä, että ihmistä ei arvioida pelkästään hänen suoritushistoriansa perusteella sen paremmin kuin pelkästään hänen esimerkiksi testeilla osoitetun kapasiteettinsa tai ominaisuuksiensa perusteella.

RP People'illa on syvä paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen poliittisen päätöksentekoprosessin tuntemus, joka on erittäin tärkeässä roolissa arvioitaessa rekrytoitavien henkilöiden soveltuvuutta toimimiseen ao. kentässä. RP People hyödyntää toiminnassaan Rud Pedersen Public Affairsin monipuolista osaamista ja verkostoja. RP People'illa itselleen on oma verkostonsa, jossa mukana olevilla on mm. vahvuuksia ja kokemusta eri alojen johto- ja asiantuntijatehtävistä. RP People käyttää Master Suomen testausmenetelmiä. 

RP People Oy on osa pohjoismaiden suurinta public affairs -konsernia, Rud Pedersen Public Affairsia. Rud Pedersen Public Affairs toimii erityisesti vaikuttajaviestinnän alalla.

 

 

Edellinen sivu: fi Seuraava sivu: Palvelut